Välkomna fredagen den 10 november
till Sparbanken Lidköping Arena

Lidköpingsgalan 11 november

Företagandet och föreningslivet är avgörande i en region som Skaraborg. Våra företagare skapar tillväxt och arbetstillfällen i den kommun och region vi vill leva och bo i. Föreningslivet skapar en meningsfull fritid och är ofta föredömen för våra unga. Lidköpingsgalan den 11 november är den dag när vi hyllar den handlingskraft och företagsamhet som råder i Lidköping.

En fantastisk kväll för alla som vill vara med och fira goda prestationer och företagsamhet i Lidköping. Lidköpingsgalan är ett samarbete mellan näringslivet och idrottsföreningar i Lidköping där vi tillsammans uppmärksammar och firar framgångsrika företag och idrottsprestationer.

Beställ dina biljetter idag

Beställ dina biljetter eller läs mer